DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Hà Nội: 9 tháng đầu năm 2021 kết nạp hơn 6.600 đảng viên

Trần Long
11-10-2021 14:48
Kinhtedothi - Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn Đảng bộ TP Hà Nội đã kết nạp được 6.600 đảng viên (đạt 67,8% so với kế hoạch năm và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2020)...
Tin liên quan
  • Phát huy vai trò, trách nhiệm nòng cốt của đảng viên trong phòng chống dịch Phát huy vai trò, trách nhiệm nòng cốt của đảng viên trong phòng chống dịch
Thông tin trên được nêu ra trong Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khoá XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
Theo nội dung báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn Đảng bộ TP Hà Nội đã kết nạp được 6.600 đảng viên (đạt 67,8% so với kế hoạch năm và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2020).
Ngoài ra, từ khi Chương trình số 01-CTr/TU được ban hành đến nay, các ban Đảng Thành ủy đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã sớm cụ thể hóa, cập nhật nội dung chương trình vào chương trình của cấp ủy địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện. 
Các nội dung thường xuyên, trọng tâm về công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.
Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo tập trung củng cố thêm 6 tổ chức cơ sở Đảng. Thành ủy cũng đã hoàn thành việc tổng kết Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 về sắp xếp bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, cơ bản mỗi xã, phường, thị trấn đã bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm 10 chức danh, giảm 3.314 người (44,5%); thôn, tổ dân phố bố trí 2 người đảm nhiệm 3 chức danh, giảm 11.269 người (44,21%).
Đối với công tác cải cách hành chính, Hà Nội là một trong số các địa phương sớm nhất trong cả nước chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Thành phố đã đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, các cơ quan TP đã rà soát, đề xuất đơn giản hóa 87 thủ tục hành chính…