Hà Nội bãi bỏ phí, lệ phí đối với sổ hộ khẩu và sổ tạm trú

Linh Nguyễn. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều nay, 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, với 100% ĐB có mặt tán thành, HĐND TP khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

Theo đó, HĐND TP quyết nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí, lệ phí tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP: Sửa đổi, thay thế tiết c, d khoản 1 phần A quy định thu lệ phí đăng ký cư trú.
Theo đó, do các hình thức về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị bãi bỏ nên nội dung thu phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi sộ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hộ gia đình và cá nhân không còn phù hợp. TP vẫn giữ nguyên mức thu lệ phí đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. Cụ thể. mức thu lệ phí đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người là 15.000 đồng (với các quận, các phường) và 8.000 đồng (với các khu vực khác).
Mức thu lệ phí Điều chỉnh những thay đổi thông tin về cư trú, gia hạn tạm trú là 10.000 đồng (với các quận, các phường) và 5.000 đồng (với các khu vực khác). 
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết 
Bên cạnh đó, quyết nghị bổ sung quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau: Mức thu lệ phí với gia hạn giấy phép lao động là 300.000 đồng/giấy phép; với trường hợp người sử dụng lao động gửi hồ sơ gia hạn giấy phép lao động qua mạng là 250.000 đồng/giấy phép.
HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP và Nghị quyết này; Thường trực HĐND TP, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP giám sát thực hiện nghị quyết này. Đồng thời, đè nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký; đồng thời, bãi bỏ tiết c, d khoản 1 phần A tại Danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI 
Trước đó, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn trình bày Tờ trình của UBND TP về vấn đề này, cho biết: Tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa XV, UBND TP đã trình HĐND TP ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ- HĐND ngày 7/7/2020 về ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP, ban hành quy định mức thu đối với 17 khoản phí và 8 khoản lệ phí. Ngày 13/11/2020, Quốc hội ban hành Luật Cư trú số 68/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2021. Theo đó, các hình thức về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị bãi bỏ. Đồng thời, Luật Cư trú mới quy định cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân. Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/2/2021, quy định về thủ tục cấp giấy phép lao động, trong đó bổ sung quy định về việc gia hạn giấy phép lao động. Các quy định trên đã được sửa đổi, bổ sung so với Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP Hà Nội. Do đó, cần thiết ban hành quy định sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP báo cáo thẩm tra về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết này, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Ngọc Anh cũng khẳng định: Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021; Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có điều chỉnh một số nội dung thủ tục hành chính. Do đó, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 là cần thiết.