Hà Nội bãi bỏ Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn.

Theo Quyết định, bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND TP Hà Nội ban hành Quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/3/2019.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội; Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Ban quản trị nhà chung cư; Thủ trưởng các đơn vị quản lý vận hành nhà tái định cư; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.