Hà Nội ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chi phí duy trì hệ thống thoát nước đô thị sẽ bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1279/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 quy định đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Theo đó, đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị sẽ bao gồm: Chi phí trực tiếp (chi phí: vật liệu, nhân công, xe – máy – thiết bị thi công), chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng.
 Hà Nội ban hành đơn giá thoát nước đô thị mới.
Trong đó, chi phí vật liệu được xác định trên cơ sở giá quý I năm 2020 theo công bố giá vật liệu của Sở Xây dựng; Chi phí xe – máy – thiết bị thi công, sử dụng phương pháp xác định giá ca máy được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.
Tỷ lệ chi phí quản lý chung chiếm khoảng 43,5% so với chi phí nhân công trực tiếp. Đối với hạng mục công việc có chi phí xe – máy – thiết bị thi công lớn hơn 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung xác định theo định mức tỷ lệ không vượt quá 5% chi phí xe – máy – thiết bị thi công.
Lợi nhuận định mức là 4,5% trên tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung, không vượt quá mức lợi nhuận định mức quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 là 5%). Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị chưa bao gốm thuế GTGT đối với vật tư, vật liệu đầu vào.
Chi tiết các công tác (khoảng 56 công tác) được chia thành 2 vùng: vùng 1 (quận, huyện) và vùng 2, với 3 mức giá khác nhau. Theo đó, công tác nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công tại vùng 1 đối với quận có giá 2.408.579 đồng/m2, vùng 1 đối với huyện là 2.082.242 đồng/m2, và vùng 2 là 1.883.163 đồng/m2; Công tác nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công tại vùng 1 đối với quận có giá 734.362 đồng/m2, vùng 1 đối với huyện là 634.663 đồng/m2, và vùng 2 là 574.622 đồng/m2;…
Đơn giá này áp dụng từ ngày 13/3/2021 thay thế cho đơn giá ban hành theo Quyết định số 6842/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND TP Hà Nội.