Hà Nội ban hành kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước….

Theo nội dung Kế hoạch số 68-KH/TU, về nguyên tắc thực hiện nội dung trên, cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, công tác quy hoạch cán bộ; thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, đề cao dân chủ, khoa học, chặt chẽ.

Lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Ảnh minh họa
Lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Ảnh minh họa

Lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Cán bộ được đưa vào quy hoạch phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, lấy chất lượng là chính. Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kiên quyết không giới thiệu đưa vào quy hoạch những cán bộ suy thoái, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, uy tín thấp.

Đồng thời, đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí đã chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ thành phố, nghỉ thôi việc. Cán bộ vi phạm kỷ luật, bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (đối với cá nhân); cán bộ không còn trong đối tượng quy hoạch, không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện chung, tiêu chuẩn chính trị và quá tuổi quy hoạch.

Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại được thực hiện đối với cả nhân sự từ nguồn tại chỗ và nguồn nhân sự ở nơi khác. Chỉ xem xét bổ sung quy hoạch đối với chức danh cán bộ thật cần thiết, hệ số quy hoạch thấp, các đồng chí đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có cơ cấu nhưng chưa được quy hoạch; quan tâm bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp chỉ thực hiện đối với nhân sự từ nguồn tại chỗ; phấn đấu bảo đảm hệ số, số lượng, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch nhưng không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Nếu nguồn nhân sự chưa đáp ứng chất lượng, tiêu chuẩn thì không nhất thiết phải bảo đảm đủ hệ số, số lượng tối đa theo quy định (quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp không nhất thiết phải đạt hệ số 1,5 lần; một chức danh lãnh đạo, quản lý không nhất thiết phải đủ 3 cán bộ), hàng năm sẽ rà soát, bổ sung nguồn nhân sự tại chỗ hoặc từ nơi khác (quy hoạch mở) để bảo đảm hệ số, chất lượng quy hoạch.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp ở cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4/2022; cấp huyện, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố hoàn thành trong tháng 5/2022 và cấp thành phố hoàn thành trong tháng 6/2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần