DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND TP khóa XVI

Linh Nguyễn
15-07-2021 14:41
Kinhtedothi-Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 75/QĐ-HĐND ngày 12/7/2021 về Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tin liên quan

Theo đó, Quy chế có 8 chương, 27 điều quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc của Thường trực HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND TP, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, các cơ quan liên quan của TP và các quận, huyện, thị xã; chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết HĐND tại kỳ họp HĐND TP; chương trình công tác của Thường trực HĐND TP; chế độ thông tin báo cáo…

Thường trực HĐND thành phố sẽ giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định pháp luật; bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả giải quyết công việc theo quy định và quy chế.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI 

Cùng đó, Thường trực HĐND TP phân công nhiệm vụ, điều hòa hoạt động của các thành viên đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các thành viên Thường trực HĐND TP nghiêm túc thực hiện sự phân công; giải quyết công việc bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ; phát huy đoàn kết nội bộ; giữ gìn bí mật theo quy định Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, kết luận của Thường trực HĐND TP, không ngừng tự hoàn thiện để góp phần xây dựng tập thể cơ quan Thường trực HĐND TP thống nhất, đoàn kết, vững mạnh và hiệu quả.

Các Ủy viên Thường trực HĐND TP được phân công thực hiện công việc nào thì người đó chịu trách nhiệm chính về công việc đã được phân công. Trường hợp công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực do nhiều Ủy viên Thường trực HĐND TP phụ trách thì Ủy viên được phân công chủ trì phải chủ động phối hợp và chịu trách nhiệm chính…

Thường trực HĐND TP nêu rõ, căn cứ Quy chế này, các ban HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị bảo đảm đúng quy định.