Hà Nội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP cho vay đối với người nghèo

Khang Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách TP (gồm ngân sách cấp TP và ngân sách cấp huyện) ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Hà Nội.
Người dân làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. Ảnh: Việt Linh. 
Đối tượng cho vay là các hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác quy định tại Điều 2, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, các đối tượng chính sách khác (ngoài đối tượng quy định tại Điểm a, b Khoản 1, Điều này) do HĐND TP quyết định (nếu có).
Thời hạn cho vay không quá 60 tháng (5 năm). Thời hạn cho vay cụ thể do NHCSXH và đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào quy định của Chính phủ về thời hạn cho vay vốn đối với từng đối tượng, nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn. Nếu hết thời hạn cho vay (bao gồm cả thời gian gia hạn nợ của cấp có thẩm quyền), đối tượng có nhu cầu vay tiếp phải hoàn trả đủ gốc, lãi và lập thủ tục vay cho chu kỳ mới.
Đối với hộ nghèo, lãi suất cho vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ của NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Đối với các đối tượng chính sách khác quy định tại Điều 2, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ: Lãi suất cho vay bằng lãi suất vay vốn của NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định với từng đối tượng chính sách; Các đối tượng chính sách khác do HĐND TP quyết định (nếu có): Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội, các cơ quan liên quan báo cáo UBND TP quy định sau khi HĐND TP phê duyệt đối tượng cụ thể.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2017 và thay thế Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND ngày 7/7/2009 của UBND TP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm TP ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội.
Độc giả có thể xem toàn văn Quyết định trên TẠI ĐÂY