Hà Nội: Ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 không do BHYT thanh toán

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội bằng mức giá theo quy định tại cột 1 Phụ lục kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18/2/2022 của Bộ Y tế...

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 1/3/2022 về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội.

Việc ban hành nghị quyết này theo Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH ngày 6/8/2021 của UBTV Quốc hội quy định “Giao Thường trực HĐND quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất”, để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nghị quyết này sẽ được Thường trực HĐND TP báo cáo HĐND TP tại Kỳ họp thứ tư (khóa XVI).

Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị quyết này bao gồm: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội; các trường hợp thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT: Người chưa tham gia BHYT; người có thẻ BHYT nhưng thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả; các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (trừ trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm); các trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 tự nguyện theo yêu cầu, xét nghiệm cho các tổ chức, doanh nghiệp theo hợp đồng tại các cơ sở y tế công lập.

Cụ thể, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội bằng mức giá theo quy định tại cột 1 Phụ lục kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/2/2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương và chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT và mức thanh toán tối đa không quá mức giá quy định tại cột 2 Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (sinh phẩm xét nghiệm nhanh, sinh phẩm xét nghiệm miễn dịch, sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng) theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thường trực HĐND TP Hà Nội giao UBND TP tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định của luật, quy định của Bộ Y tế và Nghị quyết của Thường trực HĐND TP; tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo HĐND TP tại Kỳ họp.