Hà Nội: Bắt đầu giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh, đây là nội dung giám sát rất thiết thực, khó và rộng, nên đợt giám sát phải được thực hiện bài bản, thực chất; báo cáo phải nhận diện rõ vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí.

Đoàn giám sát của Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021” vừa họp triển khai kế hoạch giám sát. Cuộc họp do Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì.

Theo Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 18/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP giai đoạn 2016-2021”, Đoàn ĐB Quốc hội TP đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH và Kế hoạch số 02/KH-ĐGS ngày 6/1/2022 về tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn TP Hà Nội”. 

Mục đích của đợt giám sát là đánh giá toàn diện, khách quan việc ban hành, triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP của HĐND, UBND TP; các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan; làm rõ kết quả đạt được, các mô hình hiệu quả; các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; các bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP. 

Đồng thời qua giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THTK, CLP; làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm, chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền trong việc ban hành chính sách, pháp luật, tổ chức, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các quy định về THTK, CLP gây thất thoát, lãng phí; kiến nghị hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về THTK, CLP. Từ đó, kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác THTK, CLP; kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường việc tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng công tác THTK, CLP, bảo đảm sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì họp triển khai Kế hoạch giám sát
Phó Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì họp triển khai Kế hoạch giám sát

Về nội dung, Đoàn sẽ giám sát việc ban hành chính sách, pháp luật, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Luật THTK, CLP, các nghị quyết của Quốc hội, UBTV Quốc hội và các văn bản QPPL có liên quan công tác THTK, CLP; việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong khu vực công của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước, bao gồm kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị các nội dung giám sát của Quốc hội, UBTV Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ XIV, Kiểm toán nhà nước các năm trước đối với các nội dung liên quan đến THTK, CLP; giải pháp, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP.

Chỉ đạo tại buổi họp, Phó Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, đây là nội dung giám sát rất quan trọng, thiết thực, khó và rộng, nên đợt giám sát phải được thực hiện bài bản, khoa học, thực chất; báo cáo phải đảm bảo chất lượng, định lượng rõ nội dung, nhận diện rõ vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí. Trưởng Đoàn giám sát đề nghị các thành viên Đoàn nghiên cứu kỹ nội dung để đưa ra nhận định, đánh giá thiết thực, đảm bảo đợt giám sát thực sự đạt hiệu quả, chất lượng.

Dự kiến ngay trong tuần này, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát trực tiếp về nội dung này tại UBND quận Cầu Giấy và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.