DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Biểu quyết thông qua số lượng ủy viên của mỗi Ban HĐND TP Hà Nội không quá 15 người

Linh Nguyễn
23-06-2021 15:00
Kinhtedothi-Thường trực HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 trình HĐND TP xem xét, quyết định số lượng ủy viên của mỗi Ban HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 không quá 15 người.

Chiều nay (23/6) trong khuôn khổ Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 92 đại biểu có mặt tán thành, đạt 96,84% tổng số đại biểu HĐND TP, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quy định số lượng ủy viên các Ban HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, HĐND TP quyết nghị quy định số lượng ủy viên các Ban HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: Số lượng ủy viên của mỗi Ban HĐND TP Hà Nội không quá 15 người (bao gồm cả Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Ủy viên chuyên trách của mỗi Ban HĐND TP). 

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết

HĐND TP giao Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, các đại biểu HĐND TP, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Tờ trình về số lượng ủy viên các Ban HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 do Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương trình bày tại Kỳ họp, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, một số luật, nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của UBTV Quốc hội và căn cứ yêu cầu thực tiễn hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 trình HĐND TP xem xét, quyết định số lượng ủy viên của mỗi Ban HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 không quá 15 người (bao gồm cả Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Ủy viên chuyên trách của mỗi Ban HĐND TP). Trong đó, cơ cấu thành phần là các đại biểu HĐND TP đang công tác tại địa phương, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực phụ trách của Ban và không là Ủy viên UBND TP Hà Nội.