Hà Nội bổ sung nhiều đối tượng khó khăn do Covid-19 được hỗ trợ tiền

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Quyết định số 5073/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội bổ sung 4 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ kinh phí và có 2 trường hợp sẽ được nhận thêm tiền chênh lệch.

Chủ sử dụng lao động được tạo điều kiện thuận lợi
UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5073/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.
Quyết định số 5073/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ngày 2/12/2021, UBND TP Hà Nội đã sửa đổi, bổ sung Điều 4 Hồ sơ, trình tự, thủ tục; trong đó, có chính sách Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Cụ thể: NSDLĐ theo quy định tại khoản 3, Điều 43 Luật Việc làm có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ lập danh sách NLĐ tham gia đào tạo theo Mẫu số 02a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) nơi đang tham gia BHXH xác nhận về việc đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg. Cơ quan BHXH xác nhận trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của NSDLĐ.
 Quận Tây Hồ tặng lương thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
NSDLĐ có trụ sở chính hoặc đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ tại Hà Nội nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 11 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và khoản 2, khoản 3, Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg đến Sở LĐTB&XH để thẩm định, phê duyệt. Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 30/6/2022.
Về chính sách Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, UBND TP Hà Nội sửa đổi: NSDLĐ lập danh sách, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về danh sách lao động theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và đề nghị cơ quan BHXH xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ.
NSDLĐ gửi 1 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định số 23/QĐ-TTg và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.
Thêm 4 đối tượng được hỗ trợ kinh phí
Đối với Chính sách hỗ trợ NLĐ ngừng việc, được UBND TP bổ sung thành: NSDLĐ lập danh sách, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về danh sách NLĐ theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH để xác nhận. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị , Cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ.
NSDLĐ gửi 1 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và khoản 8 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.
 Phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông trao kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách đặc thù của TP Hà Nội. Ảnh: Thủy Trúc. 
Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế được sửa đổi, bổ sung: Đối với các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại các cơ sở (từ ngày 27/4/2021 đến trước ngày Quyết định số 3642/QĐ-UBND có hiệu lực) hoặc kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại nhà, tại khách sạn, resort; các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị tại các cơ sở y tế do Trung ương quản lý tự ngày 27/4/2021 và đã kết thúc điều trị.
Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật các trường hợp F0, F1 gửi 1 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và khoản 15 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg đến UBND cấp xã nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022....
Chính sách Hỗ trợ Hộ kinh doanh, được bổ sung thành: Đối với người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 3642/QĐ-UBND và các văn bản hướng dẫn của Sở LĐTB&XH và các sở, ngành có liên quan.
Nguồn kinh phí, lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ, đã được UBND TP Hà Nội bổ sung quy định: Đối với các đối tượng đã được chi trả hỗ trợ hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa chi trả hỗ trợ theo quyết định tại khoản 4, khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND TP được hưởng phần kinh phí chênh lệch so với mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 126/NQ-CP. UBND các quận, huyện thị xã ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí hưởng mức chênh lệch đối với các đối tượng nêu trên làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định. Nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 3642/QĐ-UBND.
Quyết định số 5073/QĐ-UBND nêu rõ: Đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định này và chính sách hỗ trợ theo quy định của địa phương thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần