Thông qua nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Hà Nội bổ sung thêm nguồn vốn cho các dự án đầu tư công

Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 12/9, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP.

Các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp
Các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

Theo đó, HĐND TP phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2022, bao gồm những nội dung sau: Phê duyệt cơ cấu lại nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 gồm sử dụng 3.000 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách năm 2021; sử dụng 3.000 tỷ đồng nguồn thưởng vượt thu ngân sách năm 2021; cơ cấu lại nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp địa phương. Sau khi cơ cấu lại nguồn vốn, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 không thay đổi là 51.582,952 tỷ đồng.

HĐND TP điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án cấp TP giảm 1.144.820 triệu đồng, trong đó 39 dự án giảm vốn, 18 dự án tăng vốn. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng cho các dự án BT 770 tỷ đồng của 3 dự án. Phân bổ kế hoạch vốn 166,6 tỷ đồng hỗ trợ ngành dọc lĩnh vực an ninh. Điều chỉnh giảm 2,17 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp huyện được ngân sách TP hỗ trợ. Bổ sung 500 tỷ đồng vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm để góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bổ sung 500 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bổ sung 2.256,39 tỷ đồng cho Quỹ Phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển TP để thực hiện ứng vốn GPMB Dự án đường Vành đai 4.

HĐND TP cũng thống nhất chủ trương về việc ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất uỷ thác qua Quỹ Đầu tư phát triển TP để các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đường Vành Đai 4. UBND TP có trách nhiệm quyết định và tổ chức thực hiện bảo đảm tuân thủ đây đủ quy định hiện hành.

Đối với ngân sách TP hỗ trợ cấp huyện, HĐND TP cho phép các huyện, thị xã được sử dụng nguồn vốn ngân sách TP hỗ trợ cho từng dự án năm 2022 để chi trả nhiệm vụ của cấp huyện phải bố trí cho dự án đó. Ngân sách cấp huyện vẫn phải đảm bảo nguyên tắc bố trí đủ nguồn vốn đối ứng thuộc trách nhiệm của huyện để hoàn thành dự án.

HĐND TP cũng cho phép 2 quận (Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng) sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ 5 huyện, thị xã (Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Sơn Tây) thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115 ngày 19/6/2020 của Quốc hội với kinh phí 31,9 tỷ đồng cho 5 dự án.

Quang cảnh Kỳ họp
Quang cảnh Kỳ họp

Ngoài ra, HĐND TP cũng thống nhất cơ chế chung về chủ trương cho phép sử dụng ngân sách cấp huyện hỗ trợ các dự án ngành dọc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tòa án, viện kiểm sát, thi hành án trên địa bàn.

Về phê duyệt cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cấp TP, HĐND TP đồng ý cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đối với các dự án cấp TP và dự án ngân sách TP hỗ trợ cấp huyện được điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Xác định Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho 39 dự án mới đã được HĐND TP quyết nghị chủ trương đầu tư là 7.668,2 tỷ đồng. Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn cho 11 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND TP phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và thực hiện công tác GPMB để hoàn thành dự án với kinh phí 351,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, bổ sung 8.400 tỷ đồng cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2055 từ nguồn ngân sách T.Ư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và xác định kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 cho dự án gồm: ngân sách T.Ư là 8.400 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 19.477 tỷ đồng. Bổ sung 30.000 tỷ đồng cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 từ nguồn huy động của TP (thuộc hạn mức dư nợ vay của TP theo Nghị quyết số 115 ngày 19-6-2020 của Quốc hội).

Ngoài ra, HĐND TP cơ bản thống nhất với định hướng, mục tiêu, nguyên tắc lập và bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023 như UBND TP trình. Đồng thời, đề nghị UBND TP căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho TP Hà Nội và các văn bản hướng dẫn tiếp theo của các cơ quan T.Ư để hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023, trình HDND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp HĐND TP cuối năm 2022.