DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội bổ sung thu hồi đất với 97 dự án

02-12-2015 14:29
Kinhtedothi - HĐND TP Hà Nội chấp thuận đề xuất của UBND TP bổ sung danh mục dự án thu hồi đất 97 dự án với diện tích 418,2ha.
Sáng 2/12, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất; danh mục dự án, công trình chuyển đổi mục đích đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo đó, HĐND TP quyết nghị, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất 97 dự án với diện tích 418,2ha; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa 34 dự án, với điện tích 58,6ha vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2015, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015.

Đối với các công trình, dự án nằm trong Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND TP nhưng đến hết ngày 31/12/2015 chưa thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì cho phép tiếp tục được thực hiện trong năm 2016, gồm: 199 dự án thu hồi đất với diện tích 386ha; 118 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng với diện tích 195,5ha.

HĐND TP cũng thông qua Danh mục là 647 công trình, dự án thu hồi đất năm 2016 với diện tích 1.561ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố được cân đối trong Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách xây dựng cơ bản năm 2016 của HĐND TP. Kinh phí bố trí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện do UBND cấp huyện bố trí, với các dự án ngoài ngân sách thì do chủ đầu tư bố trí.

HĐND TP cũng thông qua Danh mục 456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 với diện tích là 1.011,5ha, trong đó đất trồng lúa là 448 dự án với 977,5ha, đất rừng phòng hộ, đặc dụng là 8 dự án với diện tích 43,3ha.
TAG: