Hà Nội cắt dịch vụ 485 đại lý internet

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 21/4, Sở Thông tin truyền Thông Hà Nội cho biết, sau môt năm thực hiện nghị quyết 15 và kế hoạch 167 về quản lý dịch vụ Internet và quảng cáo rao vặt sở đã cắt dịch vụ 485 đại lý Internet và 615 số điện thoại.

KTĐT -  Ngày 21/4, Sở Thông tin truyền Thông Hà Nội cho biết, sau môt năm thực hiện nghị quyết 15 và kế hoạch 167 về quản lý dịch vụ Internet và quảng cáo rao vặt sở đã cắt dịch vụ 485 đại lý Internet và 615 số điện thoại.

Báo cáo của Sở Thông tin Truyền thông cho biết, sau một năm thực hiện nghị quyết số 15 và kế hoạch 167 của Thành phố đã có 485 đại lý Interet và 615 số điện thoại bị cắt dịch vụ.

Tuy nhiên, đại diện Sở Thông tin truyền thông cho biết, công tác kiểm tra các cơ sở Internet và số điện thoại vi phạm của các sở, ngành vẫn mang tính hình thức. Đặc biệt là các quận, huyện sau khi kiểm tra vẫn chưa có số liệu và địa chỉ cụ thể trường hợp vi phạm. Chính vì vậy mới chỉ phát hiện 485 đại lý Internet vi phạm, trong đó có 77 đại lý cách trường học khoảng cách dưới 200m và 615 số điện thoại quảng cáo rao vặt bị Sở cắt dịch vụ.

Để việc quản lý Internet và quảng cáo rao vặt có hiệu quản Sở Thông tin truyền thông yêu cầu trong vòng 30 ngày nữa các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải cung cấp phần mềm quản lý đại lý Internet để lưu giữ thông tin làm căn cứ xử lý vi phạm và trước ngày 15/5, các đơn vị này phải báo cáo kết quả xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.