DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội chỉ đạo từng địa phương phải xây dựng phương án cụ thể ứng phó thiên tai

Lâm Nguyễn
07-04-2021 14:36
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021.
Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai trên địa bàn Hà Nội
Để chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra, bảo vệ người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp, ban ngành, cơ quan, đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương và TP về lĩnh vực PCTT&TKCN.
Trong đó, lưu ý nghiêm túc quán triệt, tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”.
UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các sở ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN năm 2020; kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn. Đặc biệt, cần xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2021 cụ thể, sát thực tế của địa phương, đơn vị.
Thời gian tới, các sở ngành, địa phương cần tập trung kiểm tra rà soát các khu vực nguy hiểm, các trọng điểm xung yếu, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời khi có thiên tai. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTT&TKCN để toàn thể Nhân dân biết, chủ động phòng, chống, ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, tổ chức diễn tập PCTT&TKCN tại địa phương, đơn vị; tập huấn nâng cao trình độ, năng lực cho đội xung kích PCTT cấp xã và các lực lượng làm công tác PCTT&TKCN để đáp ứng yêu cầu đề ra…