Hà Nội: Chuẩn bị giám sát thực hiện tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát thực tế công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2022 theo chức năng, thẩm quyền của đơn vị...

Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện tổ chức bộ máy và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của TP năm 2022; công tác sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và hoạt động của UBND phường thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội.

Cụ thể, Đoàn sẽ giám sát 2 nội dung: Thứ nhất, giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND TP Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2022 theo chức năng, thẩm quyền của đơn vị. Thứ hai, giám sát công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 28/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn TP Hà Nội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 theo chức năng, thẩm quyền của đơn vị. 

Mục tiêu của đợt giám sát này là đánh giá về những kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gõ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới. Từ đó, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện những nghị quyết nêu trên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của cấp chính quyền TP Hà Nội. 

Đoàn sẽ giám sát thông qua báo cáo bằng văn bản của các cơ quan thuộc đối tượng giám sát, đồng thời làm việc trực tiếp với một số đơn vị sở và quận, thị xã trên địa bàn Hà Nội. Thời gian dự kiến giám sát trực tiếp là trong tháng 3/2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần