Hà Nội: Chuẩn bị giám sát về tổ chức, hoạt động của công an xã

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội dự kiến giám sát trong thời gian từ ngày 10/6-20/6/2022, tập trung vào phạm vi giám sát là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định pháp luật của lực lượng công an xã trên địa bàn TP với số liệu từ ngày 16/5/2021 đến nay.

Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động công an xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, việc giám sát nội dung này nhằm làm rõ những kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lực lượng công an xã trên địa bàn TP; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gõ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Nội dung giám sát tập trung vào kết quả thực hiện các quy định pháp luật và Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về quy định xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn TP; kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy và các kế hoạch, đề án của UBND TP về việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy; việc sắp xếp bố trí công tác và giải quyết các chế độ chính sách liên quan đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn TP.

Dự kiến, Đoàn sẽ tiến hành giám sát trong thời gian từ ngày 10/6 - 20/6/2022, tập trung vào phạm vi giám sát là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định pháp luật của lực lượng công an xã trên địa bàn TP với số liệu, đánh giá tính từ ngày 16/5/2021 đến nay.