Hà Nội chuẩn bị tốt nhất cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Trâm Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP Hà Nội, tổ chức vào sáng 7/1.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội Đậu Ngọc Hùng, bình quân mỗi năm, Cục Thống kê TP tiến hành gần 30 cuộc điều tra, tổng điều tra các loại. Từ kết quả các cuộc điều tra và Tổng điều tra, TP chỉ đạo Cục Thống kê phân tích và phát hành một số ấn phẩm như: Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, 2016; Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014, Tổng điều tra kinh tế năm 2012, 2017; Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kết quả điều tra DN hàng năm; Sự phát triển của DN Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018; Thủ đô Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triến; Thủ đô Hà Nội - Nhìn lại chặng đường sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính; Bộ sách nghèo đô thị...

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2030, ngành thống kê Hà Nội tiếp tục triển khai Luật Thống kê 2015; xây dựng và triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; các Đề án lớn của ngành Thống kê. Tổ chức thực hiện thành công các cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê, trước mắt là tổ chức thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đấy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thống kê. Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê với các Sở, ban, ngành TP, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm thống kê… 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải nhấn mạnh, thông tin thống kê có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với các cơ quan, nhất là để phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo TP. Vì vậy, Cục Thống kê cần chủ động nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng, cung cấp những thông tin toàn diện, chính xác, kịp thời để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, cần tập trung cải thiện chất lượng công tác phân tích, dự báo, ứng dụng tin học và thực hiện số hóa để nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin trong tình hình mới. Ngoài ra, các Sở, ngành và quận, huyện cần phối hợp tốt hơn nữa với Cục Thống kê, trên cơ sở đó xây dựng các quy chế phối hợp để cung cấp thông tin và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị. Cùng phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc điều tra phải được thực hiện bài bản, khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian và giảm được chi phí.

Nhân dịp này, 8 tập thể, đơn vị đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP trong chiến lược phát triển công tác thống kê gồm: Cục Thống kê, Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, UBND quận Nam Từ Liêm, UBND quận Thanh Xuân, UBND huyện Thanh Trì, Chương Mỹ...