Hà Nội chuyển đổi hiệu quả gần 8.000ha đất trồng lúa

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm nâng cao giá trị cho sản xuất nông nghiệp, từ năm 2017 đến nay, UBND TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Đất trồng lúa sau chuyển đổi mang lại giá trị cao vượt trội
Thống kê trong giai đoạn 2017 - 2020, toàn TP đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được hơn 7.762ha. Trong đó, chuyển đổi sang trồng cây hằng năm là hơn 2.331ha; chuyển đổi sang trồng cây lâu năm khoảng 2.964ha; chuyển đổi sang nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa gần 2.467ha.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đã tạo điều kiện phát triển sản xuất, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Diện tích chuyển đổi sang trồng cây rau màu, cây ăn quả lâu năm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn 5 - 6 lần so với trồng lúa cho các hộ sản xuất, nâng cao năng suất lao động và giá trị trên cùng diện tích canh tác. Cùng với đó, giảm diện tích đất bỏ hoang không sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp bền vững.
Cùng với đó, hình thành một số vùng chuyên canh tập trung, thuận lợi cho việc đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, khai thác tối đa nguồn lực từ đất, mang lại giá trị kinh tế cao, trung bình các mô hình chuyển đổi mang lại giá trị từ 330 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/ha.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030, Hà Nội định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa là hơn 17.926ha. Trong đó, sẽ chuyển đổi sang trồng cây hằng năm hơn 5.081ha; trồng cây lâu năm khoảng 7.539ha; nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa hơn 5.305ha; diện tích chuyển đổi khác là 20ha.