Hà Nội có 192 người nhường tiền hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19 cho người khó khăn hơn

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến nay, toàn TP Hà Nội có 192 người thuộc diện thụ hưởng đã nhận đủ chế độ hỗ trợ nhưng sau đó tự nguyện trả lại kinh phí để nhường lại cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái, công tác chi trả hỗ trợ cho 4 đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 (người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo): Đã có 385.516/385.635 người được nhận hỗ trợ kinh phí 474,2 tỷ đồng. Chỉ còn 119 người chưa nhận hỗ trợ vì các đối tượng này đang vắng mặt tại nơi cư trú. Tỷ lệ chi trả toàn TP đạt 99,97%, làm tròn là 100%.

Hà Nội có 192 người nhường tiền hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19 cho người khó khăn hơn.
Đến nay, toàn TP Hà Nội có 192 người thuộc diện thụ hưởng đã nhận đủ chế độ hỗ trợ nhưng sau đó đã tự nguyện trả lại kinh phí để nhường lại cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trong đó, có 1 người thuộc đối tượng người có công, 1 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, 43 người thuộc hộ nghèo, 147 người thuộc hộ cận nghèo.
Sở LĐTB&XH Hà Nội đã cập nhật thông tin về công tác hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giai đoạn 2.
Đến nay, số người được phê duyệt hỗ trợ là 51.236, với kinh phí 51.838,8 triệu đồng. Số hộ được phê duyệt hỗ trợ là 2.132, kinh phí 2.132 triệu đồng và 32 DN có người lao động được hỗ trợ.
Cụ thể, đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên, các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho 687 lao động tại 32 DN. Mức hỗ trợ mỗi NLĐ là 1,8 triệu đồng/tháng, với tổng kinh phí hỗ trợ 1.270,8 triệu đồng.
Các quận, huyện đã ra quyết định hỗ trợ cho 74 NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; mức hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng, với kinh phí 93 triệu đồng (gồm 61 người nhận hỗ trợ tháng 4; có 7 người nhận hỗ trợ tháng 4 và 5; 6 người nhận hỗ trợ tháng 4, 5 và 6).
Đối với nhóm NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, các quận, huyện đã ra quyết định hỗ trợ cho 50.475 người, mức tiền 1 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng, kinh phí 50.475 triệu đồng.
Đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4./2020 đã được các quận, huyện thẩm định và ra quyết định hỗ trợ cho 2.132 hộ, mức tiền 1 triệu đồng/tháng, thời gian 1 tháng, tổng kinh phí 2.132 triệu đồng.
Với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ, các địa phương vẫn đang tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.
Các địa phương tiếp nhận, giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 163 DN, đơn vị sử dụng lao động với tổng số 13.854 người tương ứng trên 49,8 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần