Hà Nội có 44 cơ sở vi phạm về nhãn mác, trọng lượng và tuổi vàng

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 3 tháng tiến hành thanh tra gần 3.000 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn cả nước đã phát hiện trên 760 cơ sở vi phạm về nhãn mác, trọng lượng, tuổi vàng.

 Hà Nội có 44 cơ sở kinh doanh vàng trang sức vi phạm về nhãn mác, trọng lượng và tuổi vàng, xử phạt khoảng 300 triệu đồng.
Theo số liệu công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ, 3 tháng 7, 8, 9 các địa phương trên địa bàn cả nước đã tiến hành thanh tra gần 3.000 cơ sở kinh doanh vàng, phát hiện 761 cơ sở kinh doanh vi phạm nhãn hàng hóa, chế tác vàng không đủ trọng lượng, không đúng tuổi vàng và một số vi phạm khác. Trong đó, Đồng Nai là địa phương có nhiều cơ sở vi phạm nhất với 60 cơ sở, bị xử phạt 1,4 tỷ đồng; Tiếp theo là Hà Nội có 44 cơ sở vi phạm, bị phạt khoảng 300 triệu đồng; TP.HCM có 35 cơ sở vi phạm, bị phạt gần 400 triệu đồng...
Vi phạm nhiều nhất về nhãn hàng hóa, chiếm 47% tổng số lượt hành vi vi phạm; 19% vi phạm về đo lường gồm: Cân không có chứng chỉ kiểm định hoặc đã hết hiệu lực kiểm định, trọng lượng vàng không đạt theo giá trị niêm yết trên nhãn mác; 15% là tỷ lệ vi phạm không đạt chất lượng về tuổi vàng.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc thanh tra phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ gây nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, và của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng luật pháp.

Tuy nhiên, với hơn 1/3 số cơ sở thanh tra phát hiện vi phạm như hiện nay là tỷ lệ khá lớn các cơ sở kinh doanh vàng vì lợi nhuận đã bất chấp vi phạm pháp luật. Qua thanh tra khẳng định vai trò kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường… và công bố trên các phương tiện truyền thông tuyên truyền, phổ biến đến người tiêu dùng cần lựa chọn cơ sở kinh doanh vàng có uy tín để trao đổi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng đúng quy định.