Hà Nội công bố học phí các cấp học năm học 2020 - 2021

Oanh Trần
Chia sẻ

Kinhtedothi - Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2020 - 2021. Trong công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc, Sở GD&ĐT nêu rõ: Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP và mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020 - 2021.
Mức thu học phí năm học 2020 - 2021 đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2020 - 2021:
Đơn vị: Đồng/tháng/học sinh

Cấp học

Mức thu học phí năm học 2020 - 2021

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn)

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi)

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi

Nhà trẻ, Mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), THPT, Giáo dục thường xuyên cấp THPT

217.000

95.000

24.000

Trẻ em mầm non 5 tuổi, THCS, Giáo dục thường xuyên cấp THCS

155.000

75.000

19.000

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục thực hiện Nghị định số 86/2015-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ: GDĐT - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
Đối với các cơ sở giáo dục có giảng dạy chương trình song bằng thực hiện theo Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND TPHà Nội về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ Alevel) tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An”; Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng trung học cơ sở Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE tại một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội”; Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc (chứng chỉ Alevel) tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam”.
Các cơ sở giáo dục giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm. Ảnh: Oanh Trần.
Đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, thực hiện theo Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô; Hướng dẫn Liên Sở số 2623/HĐ-LN: STC-SGD&ĐT ngày 16/5/2014 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND; Nghị quyết số 14/2016/NĐ-HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND TP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND; Công văn số 675/UBND-KGVX ngày 21/02/2017 của UBND TP về việc thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND; Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND TP Quy định mức trần học phố đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020 - 2021; Công văn số 297/UBND-KGVX ngày 22/10/2020 của UBND TP về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND TP.
Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020 - 2021:
Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng

STT

Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

Mức trần học phí

1

Trường Mầm non

5.100.000

2

Trường Tiểu học

5.500.000

3

Trường THCS

5.300.000

4

Trường THPT

5.700.000

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập (dân lập, tư thục) tự quyết định mức thu học phí theo quy định tại khoản 3, Điều 3, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; khi thu học phí phải sử dụng hóa đơn theo quy định. Thực hiện công khai mức thu học phí theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
Cụ thể: Công khai mức thu học phí theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo (đối với cơ sở giáo dục mầm non); công khai mức thu học phí theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (đối với cơ sở giáo dục phổ thông).
Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã ban hành văn bản hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Cùng với đó là chỉ đạo các cơ sở giáo dục giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.
Các quận, huyện, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học  tại các cơ sở giáo dục; kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Đồng thời có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với hiệu trưởng những cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định; công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email để người học, cha mẹ học sinh và nhân dân kịp thời phản ánh về các vấn đề, vụ việc liên quan đến giáo dục, đào tạo năm học 2020 - 2021.