Hà Nội: Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua năm 2021

PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/3, Cụm thi đua số 7 bao gồm các Sở: LĐ,TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và ký cam kết giao ước thi đua năm 2021.

Bà Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH, Cụm trưởng Cụm thi đua; ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Cụm phó Cụm thi đua chủ trì hội nghị.
Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Báo cáo kết quả hoạt động Cụm thi đua số 7, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Liêm cho biết: Năm 2020, vượt qua những biến động lớn do đại dịch Covid-19 gây ra, từng đơn vị trong Cụm đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu KT-XH của các đơn vị đều đảm bảo yêu cầu đề ra.
Với những kết quả đã đạt được năm 2020, từng đơn vị trong Cụm đã được UBND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao. Kết quả, toàn Cụm có 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua Chính phủ (Sở LĐ,TB&XH); 03 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND TP (Sở GD&ĐT, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ); 02 đơn vị được tặng Bằng khen của UBND Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch). Bên cạnh đó, hoạt động thi đua trong từng đơn vị cũng được quan tâm, chú trọng, kết quả thi đua cuối năm của các đơn vị đạt được nhiều thành tích. Các đơn vị còn được tặng nhiều Bằng khen chuyên đề khác thuộc lĩnh vực ngành.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý hoàn thiện các văn bản: Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Quy chế về tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua của Cụm trong năm 2021.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Đỗ Đức Thịnh đã gợi mở một số nội dung. Đồng chí cho biết, năm 2021, Hội đồng thi đua khen thưởng TP sẽ ban hành một số kế hoạch tổ chức phong trào thi đua mới, như: phong trào sáng kiến sáng tạo Thủ đô, phong trào đảm an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, doanh nghiệp thủ đô phát triển, nông thôn mới…Nhấn mạnh nhiều đơn vị trong cụm là đơn vị thường trực các phong trào thi đua của Thành phố, đồng chí đề nghị các đơn vị tham mưu với Thành phố, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện tốt các phong trào. Cùng với các phong trào chung, các đơn vị cũng triển khai phong trào thi đua chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, lĩnh vực chuyên đề của đơn vị mình.
Hà Nội: Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua năm 2021 - Ảnh 2
 

Đồng thời, quan tâm công tác khen thưởng để động viên cán bộ, công chức không chỉ của đơn vị mà cả ở đơn vị ngành quản lý, khen thưởng chuyên đề thi đua; khen thưởng đột xuất theo các chuyên đề lớn, nhiệm vụ trọng tâm, khen thưởng cao. Đối với các hoạt động, chương trình công tác của Cụm, đồng chí gợi ý các đơn vị trong cụm đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tăng cường trao đổi các nội dung, lĩnh vực mới của các đơn vị.

Năm 2021, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, Cụm thi đua số 7 sẽ quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Theo đó, các đơn vị cam kết thi đua trên 3 nội dung chính:

Thứ nhất, thi đua phát triển kinh tế-xã hội, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Trong đó, tổ chức các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thi đua mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 1 chuyên đề trọng tâm trong năm 2021, đẩy mạnh thực hiện Chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

 
Thứ hai, thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các Chương trình công tác, Nghị quyết của Đảng, trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thứ ba, thi đua tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, tập trung nâng cao chất lượng và khen thưởng kịp thời các thành tích chuyên đề, thành tích đột xuất, đảm bảo khen thưởng bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng ngành, địa phương, đơn vị và Thành phố. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt khâu bồi dưỡng, phát hiện, đề xuất và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền ở mỗi cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Năm 2021, 100% các đơn vị trong Cụm đăng ký thi đua từ Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố trở lên.