DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội cưỡng chế, tháo dỡ các bảng quảng cáo vi phạm

Thành Đô
05-08-2016 17:39
Kinhtedothi - UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì thực hiện rà soát, thống kê, lập danh sách, phân loại bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn quản lý.
Theo Chỉ thị số 16/CT-UBND được ban hành ngày 3/8, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, để hoạt động quảng cáo thực hiện đúng qui định, Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP Hà Nội về thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình UBND TP phê duyệt, ban hành và triển khai thực hiện. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động quảng cáo; có các biện pháp giám sát, kiểm soát hoạt động quảng cáo và hướng dẫn quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Chủ trì xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Đoàn Thanh tra liên ngành theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo của các quận, huyện, thị xã; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của các bảng quảng cáo vi phạm (bảng đứng độc lập và bảng quảng cáo frên dải phân cách); tổ chức làm việc với các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp có bảng quảng cáo vi phạm yêu cầu tổ chức tháo dỡ.

Rà soát, báo cáo, tham mưu UBND TP tổ chức lực lượng xử lý, cưỡng chế, tháo dỡ các bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn thành phố còn tồn tại sau thời gian 1 tháng từ ngày Chủ tịch UBND TP ban hành chỉ thị “Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP”. Thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả xử lý vi phạm, khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo Chủ tịch UBND TP.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì thực hiện rà soát, thống kê, lập danh sách, phân loại bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn quản lý. Kiểm tra, xử lý, tháo dỡ hoàn toàn các công trình (khung, bảng, cột) quảng cáo vi phạm, tập trung xử lý 2 loại hình bảng quảng cáo: Bảng một cột trụ và bảng quảng cáo hộp đèn trên dải phân cách, trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu (Hoàn thành trong thời gian 1 tháng từ ngày Chủ tịch UBND TP ban hành chỉ thị này). Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý vi phạm và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND TP và Đoàn Thanh tra liên ngành thành phố. Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND quận, huyện, thị xã theo quy định. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về trật tự quảng cáo trên địa bàn quản lý.

Các sở, ban, ngành thành phố chỉ đạo Thanh tra ngành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền. Thông báo kết quả xử lý vi phạm gửi Sở Văn hóa và Thể thao. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo. Thu hồi thỏa thuận các vị trí cho các doanh nghiệp lắp, dựng bảng quảng cáo trên dải phân cách theo thẩm quyền. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tham mưu chủ trương đầu tư các dự án quảng cáo có sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo quy định. Tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các bảng đứng độc lập và bảng quảng cáo tại dải phân cách vi phạm trên địa bàn thành phố.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra liên ngành thành phố, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP vận động, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật Quảng cáo và văn bản liên quan về hoạt động quảng cáo tới các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm ra quân xử lý bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn thành phố. Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền hình Hà Nội tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo của thành phố và quận, huyện, thị xã.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật và thành phố trong lĩnh vực quảng cáo.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể TP, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, nhân dân Thủ đô đồng thuận và hưởng ứng tham gia thực hiện.
TAG: