DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Hà Nội đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái

Oanh Trần
23-10-2021 17:22
Kinhtedothi – UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra tại gia đình và cộng đồng, địa phương.
Tin liên quan
UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn TP Hà Nội năm 2021.
Tháng hành động năm 2021 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức hưởng ứng Tháng hành động phù hợp.
Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19; vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.
 TP Hà Nội thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 
Các đơn vị tăng cường công tác xã hội hóa và huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tăng cường truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó có phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
UBND TP Hà Nội giao Sở LĐTB&XH Hà Nội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn TP. Cùng với việc tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông tại cộng đồng, Sở LĐTB&XH Hà Nội tiếp tục triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có phụ nữ và trẻ em.
UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế tại địa phương.
UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạn lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em...; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra tại gia đình và cộng đồng, địa phương. Và, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm; gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.