DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Đảng đoàn HĐND TP đề nghị triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường phòng chống dịch Covid-19, phát triển KT-XH

Linh Nguyễn
19-07-2021 21:51
Kinhtedothi-Hôm nay (19/7), Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội đã có Văn bản số 40-CV/ĐĐ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Văn bản 146-CV/TU ngày 22/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Hôm nay (19/7), Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội đã có Văn bản số 40-CV/ĐĐ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Văn bản 146-CV/TU ngày 22/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Theo đó, Đảng đoàn HĐND TP yêu cầu Thường trực, các Ban HĐND TP, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Thường trực HĐND TP phối hợp chặt chẽ với UBND TP và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để có đầy đủ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.
Thường trực HĐND TP chỉ đạo các ban HĐND TP, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP tích cực phối hợp các địa phương, đơn vị của TP quan tâm tổ chức thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ngay tại các nội dung UBND TP trình tại Kỳ họp thứ hai HĐND TP.
 Quang cảnh Kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Các ban HĐND TP cần quan tâm, dành thời gian trao đổi, thảo luận sâu về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của TP giai đoạn 2021-2025; các giải pháp điều hành và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 của TP; tình hình thu - chi ngân sách TP để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... trong bối cảnh diễn biến phức tạp, những tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 để đề xuất, báo cáo với HĐND TP các giải pháp vĩ mô, nội dung quan trọng, khâu đột phá cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, cần tích cực xử lý các nội dung công việc phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND TP, tham mưu Đảng đoàn và Thường trực HĐND TP thực hiện hiệu quả việc điều hành các công việc chung của TP.
Cùng đó, Đảng đoàn HĐND TP cũng chỉ đạo theo dõi, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các chế độ, chính sách đã quy định trong Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND TP về một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội; chỉ đạo các Ban HĐND TP tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết này và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND TP.
Đồng thời, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP tiếp tục rà soát, thực hiện tiết kiệm chi, cắt giảm dự toán của các khoản chi không cấp thiết theo chỉ đạo của trung ương và TP.