Hà Nội: Đảng ủy Khối các cơ quan TP quán triệt Kết luận 21-KL/TW

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 17/3, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên cao cấp, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và một số văn bản mới của Đảng.

Cùng đó, Hội nghị dành thời gian để đại biểu thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan công tác triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương được quán triệt lần này.

Quang cảnh Hội nghị 
Quang cảnh Hội nghị 

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giúp các cán bộ chủ chốt nghiên cứu, nắm bắt về nội dung cơ bản của các văn bản mới của Đảng. Đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội đề nghị người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị của TP tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó, cần nắm chắc, hiểu rõ 4 điểm mới, 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 11 nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 21-KL/TW. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tính chất quyết định và ý nghĩa xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn TP trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần