DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội dành hơn 94 tỷ đồng cho xử lý sạt lở đê điều

21-02-2016 15:46
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND bố trí kinh phí thực hiện một...
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND bố trí kinh phí thực hiện một số công trình xử lý sạt lở đê điều, thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, Thành phố trích hơn 94 tỷ đồng đồng  từ nguồn dự phòng ngân sách cấp TP năm 2016 bổ sung dự toán chi sự nghiệp kinh tế để thực hiện 9 công trình xử lý sạt lở đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố.

UBND TP yêu cầu các đơn vị (chủ đầu tư) có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ; thực hiện thanh, quyết toán ngân sách cấp Thành phố đúng quy định pháp luật.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tuân thủ đúng các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, nội dung dự án khẩn cấp có tính chất cấp bách và chủ trương đầu tư đã được UBND TP phê duyệt; phương án thiết kế và dự toán đưa ra thi công phải tối ưu về kinh tế, kỹ thuật cho tất cả các hạng mục công trình, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Rà soát lại tính chất, nội dung, hình thức, quy mô, kết cấu, biện pháp thi công công trình, biện pháp và cự li vận chuyển… từng dự án, làm cơ sở để điều chỉnh phương án thiết kế, dự toán, đặc biệt những hạng mục, nội dung công việc chưa thực hiện.

Thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát cộng đồng đúng quy định pháp luật. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành công trình, dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả; quản lý, tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư được giao đúng quy định pháp luật.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến về phương án kỹ thuật, thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình theo quy định.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện để Chủ đầu tư triển khai thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ - mỹ - thuật công trình và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và TP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
TAG: