Hà Nội đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Các nội dung trong Chương trình số 01-CTr/TU được các cấp, các ngành của TP Hà Nội triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện và đảm bảo theo đúng kế hoạch” - Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho biết.

Sáng 19/4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính” khoá XVII, giai đoạn 2021 – 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU  chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU cùng các đồng chí lãnh đạo TP chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU cùng các đồng chí lãnh đạo TP chủ trì hội nghị.

Triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, gương mẫu đi đầu, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Các nội dung trong Chương trình số 01-CTr/TU được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện và đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Theo đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) có 5/10 tiêu chí vượt cao hơn chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra, 14/18 nhiệm vụ đã hoàn thành và 4 nhiệm vụ đang được thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch. Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP được cải thiện qua từng năm. Ban Chỉ đạo đã giao cho 11 cơ quan, đơn vị TP chủ trì triển khai thực hiện 34 đề tài, đề án, chuyên đề, kế hoạch. Đến nay, có 29/34 nội dung hoàn thành và còn 5 nội dung đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020, 2021, 2022 được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Năm 2021, 2022 Ban Thường vụ Thành ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể lãnh đạo 37 cơ quan, đơn vị và các cán bộ lãnh đạo, quản lý có liên quan. Trong quý I/2023, toàn TP đã kết nạp được 2.143 đảng viên; thành lập được 26/68 tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước (đạt 38.2 % kế hoạch năm 2022).

Trong quý I/2023, toàn TP có 48 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) cần củng cố gồm: 18 TCCSĐ chuyển tiếp từ năm 2022 sang và 30 TCCSĐ phát sinh năm 2023 thuộc 13 Đảng bộ quận, huyện ủy, 3 Đảng bộ Khối và 1 Đảng bộ Tổng công ty. Triển khai ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “ Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên của Thành ủy Hà Nội. Đối với việc đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phân công, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 319 lượt nhân sự; quyết định thông báo nghỉ hưu 47 đồng chí. Rà soát 199 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý dự kiến điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.

Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.
Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.

Ngoài ra, đã kiểm tra đối với 3.542 lượt TCCSĐ, 992 đảng viên; giám sát đối với 2.212 lượt tổ chức đảng, 1.098 đảng viên. Ủy Ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 317 lượt TCCSĐ và 758 đảng viên. Kết luận 122 TCCSĐ (chiếm 38%) và 332 đảng viên (chiếm 44%) có vi phạm và phải thi hành kỷ luật 17 TCCSĐ, 236 đảng viên. Ủy Ban kiểm tra Thành ủy và các cấp giám sát chuyên đề đối với 1.877 lượt TCSCĐ và 2.639 đảng viên.

Đồng thời đã thi hành kỷ luật 28 TCCSĐ và 2.377 đảng viên. Giải quyết tố cáo theo thẩm quyền đối với 6 TCCSĐ và 128 đảng viên; đã giải quyết xong đối với 6/6 tổ chức đảng và 105/128 đảng viên.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy bổ sung 42 thêm vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị của Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan tư pháp TP. Tổng cộng có 57 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, còn chỉ đạo xử lý 45 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo 44 vụ án, vụ việc và giao Ban Nội chính Thành uỷ theo dõi, đôn đốc 1 vụ án.

Tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho biết, thời gian tới, TP Hà Nội tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị TP gương mẫu, trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2023-2025.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong đó, tập trung tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, xây dựng Đảng bộ TP thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu qủa quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Ngoài ra, đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2023 – 2025. Tập trung hoàn thành việc xây dựng các đề tài, đề án, chuyên đề, kế hoạch thuộc nội dung chương trình.