Hà Nội đặt mục tiêu năm 2019 thu nhập bình quân người dân đạt từ 118-120 triệu đồng

Nha Trang - C. Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều ngày 4/12, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của thành phố.

Theo Nghị quyết, Hà Nội đặt mục tiêu, năm 2019 cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.
 Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết
Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp.
Củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
Một số chỉ tiêu chủ yếu được thành phố đề ra cho năm 2019 là: GRDP tăng từ 7,5% trở lên; GRDP/người đạt 118-120 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng 10,5-11%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 7,5-8%; giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước 0,1‰; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp là 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 0,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; tỷ lệ dân số được ở thành thị được cung cấp nước sạch là 100%, nông thôn là 69%; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 30 xã; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày tại khu vực đô thị là hơn 98% và khu vực nông thôn là 90%...
Để đạt được các mục tiêu trên, HĐND thành phố yêu cầu thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
Thứ nhất, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư; tiếp tục cơ cấu các ngành kinh tế; thực hiện hiệu quả công tác ngân sách.
Thứ hai, lập, hoàn thiện và trình duyệt các quy hoạch chung và quy hoạch phân khu còn lại, nhất là các quy hoạch đô thị vệ tinh; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai; hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo lộ trình; hoàn thành đầu tư mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ, Vĩnh Hằng (Ba Vì), triển khai đầu tư một số nghĩa trang tập trung có cơ sở hỏa táng tại huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ sử dụng công nghệ hỏa táng hiện đại, thân thiện môi trường; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường.
Thứ ba, phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế và giá trị truyền thống của Thủ đô; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và xây dựng thành phố thông minh; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế.
Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các cơ quan giám sát trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Thứ năm, tiếp tục quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục thực hiện các Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giao đoạn 2016-2020; hướng dẫn các tôn giáo tổ chức hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số cấp thành phố và cấp huyện lần thứ ba theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Thứ sáu, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thứ bảy, tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại với phương châm: Chủ động, tích cực phát huy môi trường thuận lợi để Thủ đô hội nhập và phát triển. Bám sát các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Đảng và Nhà nước, mục tiêu của thành phố để chủ động, sáng tạo nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại.