Hà Nội: Đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2025

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 345/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn TP Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược. Phân công rõ trách nhiệm các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của Chiến lược. Đồng thời, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, ngành và Nhân dân Thủ đô đối với nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.

Mục tiêu của kế hoạch là đổi mới cơ bản và toàn diện hoạt động KHCN & ĐMST. Phát triển KHCN & ĐMST thực sự trở thành nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động kinh tế - xã hội Thủ đô; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn và là “trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm KHCN của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực”.

Kế hoạch đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 50% vào năm 2025 và mức trên 55% vào năm 2030. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7,0%-7,5% vào năm 2025 và đạt từ 7,5%-8,0% vào năm 2030.

Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP vào năm 2025 và khoảng 35% GRDP vào năm 2030.

Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 70% vào năm 2025 và đạt trên 85% vào năm 2030.

Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt trên 70% vào năm 2025 và đạt tối thiểu 85% vào năm 2030.

Đến năm 2025, đầu tư cho KHCN đạt 1,2% - 1,5% GRDP, trong đó đóng góp của xã hội cho nghiên cứu KHCN và phát triển công nghệ chiếm 60-65%. Đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 12 người trên một vạn dân, đến năm 2030 đạt 14 người trên một vạn dân. Trong đó, chú trọng phát triển nhân lực trong khu vực doanh nghiệp.

Để triển khai Kế hoạch này, TP tập trung đổi mới tư duy, tăng cường vai trò sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý nhà nước và nhận thức của người dân và của doanh nghiệp đối với phát triển KHCN&ĐMST.

TP tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước, cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động KHCN&ĐMST. Phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển thị trường KHCN. Đồng thời phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm KHCN&ĐMST của cả nước.

UBND TP Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.