Hà Nội: Đất nông nghiệp xen kẹt nào được chuyển đổi mục đích sử dụng?

KT&ĐT
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Hiện nay, một phần đất nhà tôi đang ở và sử dụng là đất vườn. Xin quý báo cho biết, phần đất vườn này có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?" - Trần Minh Tâm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Bạn Trần Minh Tâm thân mến!
Nhằm tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở, ngày 31/3/2017 TP Hà Nội đã có Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND) về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 
Quy định kèm theo Quyết định 12/2017 đã liệt kê rõ loại đất nông nghiệp được xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng và loại đất nông nghiệp xen kẹt không được cho phép chuyển mục đích sử dụng. Trong đó, đất nông nghiệp được xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng gồm: Đất vườn, ao liền kề với đất ở và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư; thửa đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư được hình thành trước 1/7/2014 có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở do UBND TP quy định.

Loại đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư không được xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng theo quy định này gồm: Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của phường, xã; đất nông nghiệp do các hợp tác xã và các tổ chức đang quản lý giao cho các hộ gia đình xã viên sử dụng; đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai 2013; đất nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các hạng mục, dự án theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Đối với trường hợp đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra cụ thể các trường hợp và xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật: Trường hợp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì xử lý cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc xét công nhận quyền sử dụng; nếu không phù hợp thì thu hồi đất trước khi thực hiện dự án quy hoạch.

Chiếu theo quy định trên, nếu đất nhà bạn đang ở có một phần được xác định là đất vườn, thì phần đất này được phân loại là đất nông nghiệp được xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Kinh tế đô thị cuối tuần