Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng trong trường học

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường THCS, THPT trên địa bàn TP, giai đoạn 2021-2025...

Hướng dẫn này nhằm cụ thể hóa Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” và Chuyên đề số 07 về “Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường THCS, THPT trên địa bàn TP”.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo nội dung hướng dẫn trên, thông qua công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nhằm làm rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu. Qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, Chuyên đề số 07 và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các trường THCS, THPT trên địa bàn TP bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, xác định công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Góp phần nâng cao tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu về pháp luật.

Trong đó có hệ thống chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, đảng viên, giáo viên, người làm công tác quản lý, viên chức, người lao động và học sinh trong các trường THCS, THPT trên địa bàn TP.

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu, trong công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, Chuyên đề số 07 cũng như các nội dung về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh trong các trường THCS, THPT trên địa bàn TP cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng và tình hình cụ thể.

Đặc biệt, bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của cấp ủy Đảng; bảo đảm tính trung thực, khách quan, đúng quy định của Đảng. Tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp và an toàn để mỗi cá nhân tích cực tham gia, góp phần tạo dư luận xã hội trong việc phát hiện, tố cáo, lên án, đấu tranh, phê phán những hành vi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng kịp thời xử lý, khắc phục những sai phạm, vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần