Hà Nội: Đề cao đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1792/UBND-NC, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Bộ phận Một cửa UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Thảo Trần.
Bộ phận Một cửa UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Thảo Trần.

Theo đó, UBND TP yêu cầu thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành của thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm yêu cầu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 của UBND TP.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức các đoàn kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính đột xuất, không báo trước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; tiếp nhận, giải quyết kịp thời đầy đủ kiến nghị của cá nhân, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan đến cải cách hành chính.

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nội dung cải cách hành chính theo phân công của UBND TP; định kỳ hằng quý, thực hiện kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trước UBND TP.

Công văn cũng nêu rõ các nhiệm vụ triển khai trong năm 2022, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện và định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.