Hà Nội: Đề nghị các đơn vị tăng cường tự thanh tra, kiểm tra công vụ

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/2, đại diện đoàn kiểm tra công vụ do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Ngô Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn TP Hà Nội ngay sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch 169 ngày 19/9/2016 của UBND TP về triển khai Chỉ thị số 26 ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, ngày 25/1/2017, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ. 
Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 đối với 29 đơn vị trên địa bàn TP ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên Đán - 2/2/2017 (tức mùng 6 Tết Đinh Dậu) đến hết ngày 22/2/2017. Trong đó, có 1 đơn vị cấp Sở, 3 đơn vị cấp huyện, 3 đơn vị trực thuộc sở, 1 đơn vị sự nghiệp và 21 đơn vị cấp xã.
 Kiểm tra công vụ đột xuất tại bộ phận Một cửa thị trấn Đông Anh
Trọng tâm kiểm tra là: Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị ngay sau Tết; việc chấp hành giờ giấc, tác phong và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ); tổ chức và hoạt động của bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân. Khi kiểm tra, đoàn đã lập biên bản, thông báo kết quả kiểm tra; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục và xử lý những trường hợp còn thiếu sót, khuyết điểm.

Thực tế kiểm tra cho thấy, các đơn vị thuộc TP đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay sau Tết Nguyên Đán 2017. Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành một số văn bản, tổ chức thực hiện một số biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền.

Nhiều đơn vị đã tổ chức kiểm tra kỷ luật, kỷ cương đối với CB, CC, VC các đơn vị trực thuộc. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức, công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị về cơ bản cũng được duy trì ổn định...

Tuy nhiên, vẫn còn cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của UBND TP về kỷ luật, kỷ cương hành chính, như: Phòng tiếp công dân đóng cửa và không có người trực, việc niêm yết công khai chưa thực hiện tốt, quy trình tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ hành chính thực hiện chưa đúng quy định, việc giải quyết một số TTHC còn chậm so với quy định...

Tại các buổi kiểm tra, đoàn đều kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số tồn tại, thiếu sót tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đoàn đã đề nghị thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng khắc phục tồn tại, thiếu sót để đảm bảo việc phục vụ công dân, tổ chức tốt hơn; đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, có biện pháp xử lý CB, CC, VC, NLĐ có hành vi vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo đoàn để kịp thời báo cáo UBND TP.

Đặc biệt, nhiều đơn vị báo cáo có các hoạt động kiểm tra công vụ nhưng khi đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra vẫn phát hiện nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Do đó, cùng với việc kiểm tra công vụ của TP, đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị chủ động tăng cường hơn nữa công tác tự thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các đơn vị trực thuộc.

Về phương hướng thời gian tới, đại diện đoàn kiểm tra cho biết, đoàn sẽ tiếp tục đôn đốc một số đơn vị thực hiện các kiến nghị của đoàn, báo cáo kết quả thực hiện. Đặc biệt, Sở Nội vụ Hà Nội đang dự thảo, trình UBND TP quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ TP.

Hoạt động của Đoàn Kiểm tra công vụ TP là sẽ tập trung vào việc kiểm tra chuyên sâu các nội dung được nêu tại Kế hoạch 169 của UBND TP về triển khai Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND TP về “Năm kỷ cương hành chính 2017”.