Hà Nội: Đề xuất dành gần 14% tổng vốn đầu tư công năm 2020 để hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-Theo Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, trong phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2020, TP sẽ dành hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã là 234 dự án với số vốn 3.906 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng vốn đầu tư công của TP.

Tại Hội nghị lần thứ hai mươi mốt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng nay (23/11), Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền dưới sự phân công của Ban Cán sự Đảng UBND TP đã tóm tắt hai nội dung về kế hoạch đầu tư công của TP để xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP, trình HĐND TP thông qua vào Kỳ họp cuối năm 2019, gồm: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách TP năm 2020 của TP; Cập nhật, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của TP.
Trong đó đáng chú ý, về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách TP năm 2020 của TP, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 TP giao 47.412,093 tỷ đồng, gồm chi đầu tư cấp TP 26.047,434 tỷ đồng và chi đầu tư cấp huyện 21.364,659 tỷ đồng. Dự kiến năm nay, ngân sách cấp TP bị hụt thu khoảng 6.670 tỷ đồng, để đảm bảo cân đối ngân sách thì phải điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách, trong đó giảm chi đầu tư phát triển 4.790 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 sau điều chỉnh (do hụt thu ngân sách và thay đổi chính sách trong công tác ghi thu chi dự án BT) là 39.865,466 tỷ đồng, giảm 7.546,627 tỷ đồng.
Tính đến 31/10/2019, toàn TP đã giải ngân được 18.874 tỷ đồng, đạt 39,8% kế hoạch đã giao và bằng 42% kế hoạch đầu năm, trong đó giải ngân vốn cho các dự án đầu tư XDCB tập trung của TP đạt 37,1%. Cập nhật con số giải ngân đến 15/11 toàn TP đạt 49,7%. Ước giải ngân cả năm 2019 (tính đến hết 31/1/2020) đạt khoảng 90,6% kế hoạch.
TP đã phân bổ và giao kế hoạch vốn năm 2019 cho 232 dự án XDCB tập trung cấp TP, dự kiến hoàn thành 80 dự án (gồm 4 dự án trọng điểm, 76 dự án ngoài trọng điểm). Về dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện được ngân sách TP hỗ trợ, bố trí cho 286 dự án, trong đó dự kiến trong năm hoàn thành 167/286 dự án.
Từ đó, UBND TP đề xuất cập nhật, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 như sau: Cập nhật danh mục và chi tiết mức vốn đối với 4 nội dung chi theo cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn, gồm: Thanh quyết toán các dự án hoàn thành; chuẩn bị đầu tư, thiết kế - dự toán; giải phóng mặt bằng. Chi tiết dự toán chi đối với 1 dự án BT với với tổng kinh phí 243 tỷ đồng để thực hiện ghi thu ghi chi năm 2019 theo quy định; số dự toán còn lại sẽ thực hiện điều chỉnh giảm. UBND TP đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2019 với tổng mức vốn 4.790 tỷ đồng.
 Toàn cảnh Hội nghị
Đặc biệt, về kế hoạch đầu tư phát triển cấp TP năm 2020, theo Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn năm 2020 là 28.108 tỷ đồng, bao gồm: Vốn đầu tư phát triển cân đối ngân sách địa phương 24.643 tỷ đồng, vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách T.Ư là 3.461 tỷ đồng (trong đó vốn trong nước 162 tỷ đồng và vốn nước ngoài (ODA) là 3.300 tỷ đồng.
Về phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2020, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho hay: Bố trí vốn thực hiện các chương trình, dự án là 21.904 tỷ đồng (chiếm 77,9% tổng vốn đầu tư phát triển năm 2020 của TP), trong đó vốn thu hồi ứng trước, vốn thanh quyết toán, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, dự phòng là 811,6 tỷ đồng và vốn phân bổ cho các dự án đầu tư XDCB tập trung của TP, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và TP, hỗ trợ có muc tiêu cho cấp huyện là 21.092 tỷ đồng (chiếm 75,1% tổng vốn đầu tư công năm 2020 của TP), bao gồm: Các dự án XDCB tập trung của TP là 14.972 tỷ đồng (chiếm 53,3% tổng vốn đầu tư công năm 2020 của TP ) cho các dự án XDCB tập trung cấp TP. Trong đó, phân bổ từ nguồn cân đối ngân sách TP 11.672 tỷ đồng, gồm vay bù đắp bội chi (vốn ODA vay lại) 1.936  tỷ đồng cho 206 dự án (gồm 121 dự án chuyển tiếp và 85 dự án khởi công mới). Dự kiến có 108 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2019. Phân bổ từ nguồn vốn ODA do T.Ư cấp phát là 3.300 tỷ đồng (sẽ phân bổ và giao chi tiết sau khi được T.Ư giao kế hoạch vốn năm 2020). Vốn bố trí cho 16 công trình trọng điểm là 5.326 tỷ đồng, chiếm 46% số vốn cân đối ngân sách TP chi cho đầu tư XDCB cấp TP.

Vốn bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu TP về Giảm thiểu ùn tắc giao thông là 1.126,9 tỷ đồng (chiếm 4% tổng vốn đầu tư công năm 2020 của TP). Bố trí vốn thực hiện cho 17 dự án theo cơ chế đặc thù của 5 quận huyện (Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Hoài Đức) là 1.087 tỷ đồng (chiếm 3,9% tổng vốn đầu tư công năm 2020 của TP). Đặc biệt, TP sẽ hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã là 234 dự án với số vốn 3.906 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng vốn đầu tư công năm 2020 của TP.
Về cân đối bố trí cho nhiệm vụ đầu tư phát triển khác là 6.200 tỷ đồng (chiếm 22,1% tổng vốn đầu tư phát triển năm 2020 của TP, gồm: Bổ sung vốn và hoàn trả cho Quỹ đầu tư phát triển TP (quỹ phát triển đất) 2.500 tỷ đồng; thực hiện ghi thu ghi chi BT 3.300 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương bạn mỗi năm 100 tỷ đồng…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần