Hà Nội: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2019

Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (đợt 2) với tỷ lệ tán thành 100% đại biểu có mặt.

 Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV chiều 8/7

Trước đó, tại tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (đợt 2) do Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền trình bày, UBND TP đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (đợt 2) để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án triển khai thực hiện.
Về chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, UBND TP đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 24 dự án. Trong đó, điều chỉnh giảm vốn năm 2019 của 7 dự án với mức vốn giảm 225 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 17 dự án với tổng mức vốn tăng 270 tỷ đồng.
Ngoài ra, UBND TP đề xuất bố trí 50 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 để thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn để thực hiện công tác khảo sát, lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp TP giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND TP phê duyệt, dự kiến bố trị vốn thực hiện năm 2020; đề xuất HĐND TP cho phép phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 với mức vốn hơn 46 tỷ đồng cho 112 dự án, đồ án quy hoạch từ nguồn 100 tỷ đồng đã được HĐND phân bổ.
Chi hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn 13 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư các dự án trong định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/NĐ-HĐND ngày 6/12/2016 với tổng vốn tăng 58 tỷ đồng; bổ sung danh mục và kế hoạch vốn cho 35 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho 7 huyện đã được HĐND TP quyết nghị tại Nghị quyết số 08/NĐ-HĐND ngày 4/12/2018 với mức vốn 375,2 tỷ đồng.
Về nguồn vốn cân đối, tổng nhu cầu bổ sung vốn năm 2019 theo phương án nêu trên là 773,25 tỷ đồng. UBND TP đề xuất phân bổ 275,05 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung và các dự án ngân sách TP hỗ trợ bổ sung có mục tiêu trong định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/NĐ-HĐND ngày 6/12/2016 (cho các dự án có quyết định đầu tư đến 31/10/2018); phân bổ số kinh phí còn lại (498,2 tỷ đồng) từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách TP năm 2018 (từ nguồn kết dư ngân sách TP năm 2017 chưa sử dụng).
Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng số vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ hơn 30.992 tỷ đồng lên thành hơn 31.490 tỷ đồng, tăng thêm 498,2 tỷ đồng (tăng thêm 2.470,7 tỷ đồng so với kế hoạch giao đầu năm). Số dự án được bố trị vốn tăng từ 490 dự án lên thành 546 dự án, tăng thêm 56 dự án.
Tại báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP cơ bản thống nhất với phương án đề xuất. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách yêu cầu có các giải pháp quyết liệt hơn để đảm bảo khả năng hấp thụ vốn năm 2019 đã giao và sẽ giao bổ sung (đặc biệt đối với các dự án bổ sung vốn, tăng vốn). Đồng thời yêu cầu làm rõ thẩm quyền trong việc chuyển chủ đầu tư đối với dự án xây dựng nhà thể chất, thư viện và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật trường THPT Minh Khai, huyện Quốc Oai…
Trong phương án trình còn 4 dự án chưa có quyết định phê duyệt đầu tư dự án. Đến kỳ họp HĐND TP, UBND TP chưa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư, không đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn năm 2019 theo đúng quy định thì loại khỏi danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 đối với các dự án này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần