DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 3 quận, huyện

Thùy Anh
28-04-2020 17:37
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Nam Từ Liêm, quận Tây Hồ và huyện Mỹ Đức.
Theo đó, tại Quyết định số 1726/QĐ-UBND, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm tại 2 dự án. Cụ thể, Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 22, Cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Tổng cục cảnh sát (nay là Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 1/E22) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (CAN); đơn vị đăng ký: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; diện tích: 9,646ha; căn cứ pháp lý: Quyết định phê duyệt dự án số 921/QĐ-BCA ngày 7/8/2007 và Quyết định số 9980/QĐ-BCA ngày 18/12/2019 của Bộ Công an.
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của qufận Nam Từ Liêm, Tây Hồ va huyện Mỹ Đức. Ảnh minh hoa
Dự án mở rộng sở chỉ huy Tổng cục II tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (CQP); đơn vị đăng ký: Tổng cục II - Bộ Quốc phòng; diện tích: 0,9ha; Căn cứ pháp lý: Thông báo số 298/TB-UBND ngày 5/9/2019 của UBND TP; Văn bản số 15/TTg-CN ngày 19/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020: Đất nông nghiệp: Mã NNP, diện tích 498,78ha: Đất trồng cây hàng năm khác: Mã HNK, diện tích 310,76ha; đất phi nông nghiệp: Mã PNN, diện tích 2.720,49ha: Đất Quốc phòng: mã CQP, diện tích 139,36ha.
Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 của UBND TP thành: 166 dự án với diện tích: 853,924ha. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND TP vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND đã điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ. Cụ thể, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ dự án Khu phức hợp Capitaland - Hiền Đức Tây Hồ tại ô đất D7 Khu đấu giá (18,6ha), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (ODT), đơn vị đăng ký: Công ty cổ phần Capitaland - Hiền Đức, diện tích: 0,9ha; căn cứ pháp lý: Quyết định chủ trương đầu tư số 5743/QĐ-ƯBND ngày 14/10/2019 của UBND TP.
Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020: Đất thương mại dịch vụ: Mã TMD, diện tích 30,89ha; đất ở đô thị: Mã ODT, diện tích 625,35ha.
Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 6/2/2020 của UBND TP thành: 109 dự án với diện tích 502,665ha. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 667/QĐ-UBND, ịngày 6/2/2020, của UBND TP vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Tại Quyết định số 1728/QĐ-UBND đã điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức. Cụ thể, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức Dự án xây dựng Tổng trạm thông tin Sở chỉ huy thống nhất số 02, TP Hà Nội (STN.02.4) tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức (CQP); đơn vị đăng ký Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Diện tích 23,765 ha; Căn cứ pháp lý Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 28/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 403/QĐ-UBND, ngày 10/12/2018, của UBND TP về việc phê duyệt dự án.
Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 527/QĐ-UBND, ngày 3/2/2020, của UBND TP thành 65 dự án với diện tích 210,555ha. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 3/2/2020 của UBND TP vẫn giữ nguyên hiệu lực.