Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng

Hà Nội đối thoại với nông dân trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn

Phương Nga - Thanh Hải - Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Thường trực Thành ủy, lãnh đạo TP luôn lắng nghe, tiếp thu, giải đáp các vấn đề mà bà con nông dân Hà Nội quan tâm, nhất là những đề xuất về tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chính sách tam nông, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh”.

Đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô ngày 27/9.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị đối thoại.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hội nghị đối thoại với nông dân có ý nghĩa rất quan trọng, trong thời điểm Thủ đô đang tập trung tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022).

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”; Thành ủy Hà Nội luôn xác định: Tăng cường đối thoại, tiếp thu góp ý, tích cực giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân là giải pháp căn cơ, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, điều hành của địa phương, ủng hộ và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân khi triển khai những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Toàn cảnh hội nghị đối thoại
Toàn cảnh hội nghị đối thoại

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn TP.

Trong đó, qua nhiều lần lãnh đạo TP đối thoại với nông dân, nhiều vấn đề cốt lõi hoặc còn khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, như: Nguồn lực đầu tư; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; các nguồn vốn, quỹ phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; chính sách khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; hỗ trợ nông dân; quản lý, kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp…. đã được Thành ủy, UBND TP và cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết, tạo sự biến chuyển tích cực, được các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là nông dân Thủ đô ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao. Điều này đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Các sở, ban ngành tham gia hội nghị đối thoại.
Các sở, ban ngành tham gia hội nghị đối thoại.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô bước vào nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ TP với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với tinh thần chủ động và khát vọng khơi dậy mạnh mẽ ý chí vươn lên, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu của Thủ đô, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để cụ thể hóa Nghị quyết XVII Đảng bộ Thành phố, ngay sau Đại hội, Thành ủy đã xây dựng và ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa, trong đó có Chương trình số 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025"; hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn nữa "tam nông" - nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với những giải pháp kỳ vọng phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh, mang bản sắc riêng của Thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách “tam nông” trên địa bàn TP còn có những khó khăn, hạn chế; nhất là vấn đề sản xuất manh mún; thương hiệu sản phẩm chủ lực với năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao còn mờ nhạt; đất nông nghiệp không được canh tác có xu hướng ra tăng; các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều.

Hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn được đầu tư chưa đồng bộ theo hướng tiệm cận đô thị. Đời sống một bộ phận nông dân còn gặp khó khăn, vấn đề giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập của người nông dân, nhất là đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 còn hạn chế.

Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp và đầu tư vào khu vực nông thôn còn bất cập, chưa khả thi, chưa hiệu quả. Công tác hội và phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

“Để giải quyết hiệu quả, triệt để những vấn đề này; lãnh đạo TP rất cần nghe ý kiến tham vấn của bà con nông dân, cán bộ, hội viên Hội Nông dân, các hợp tác xã, DN đầu tư về nông nghiệp” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị đối thoại hôm nay, Thường trực Thành ủy, lãnh đạo TP sẽ lắng nghe, tiếp thu, giải đáp những vấn đề mà bà con nông dân Hà Nội quan tâm, đề xuất, mong muốn được trao đổi, nhất là những đề xuất về tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chính sách tam nông, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

Để cuộc đối thoại hiệu quả, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nêu ý kiến thẳng thắn, ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể với lãnh đạo TP. Kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách của Trung ương, của TP đã đúng và trúng, đáp ứng nhu cầu của bà con và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa? Quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì? Mạnh dạn đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Đồng thời, tham góp ý kiến với TP về việc triển khai tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiến kế, đóng góp sáng kiến xây dựng Thủ đô; chủ động đề xuất với TP giao Hội Nông dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ mong muốn tại hội nghị này, lãnh đạo TP sẽ nhận được nhiều ý kiến chất lượng của bà con nông dân, hợp tác xã, DN; sau hội nghị, các vướng mắc, kiến nghị đó sẽ cơ bản được giải đáp, giải quyết theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn TP.

Qua đó, góp phần tạo môi trường ngày càng thuận lợi để nông dân Thủ đô và tổ chức Hội Nông dân phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, vững tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng chung tay, góp sức “Làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần