DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Gần 23% thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa

Linh Nguyễn
05-07-2021 16:24
Kinhtedothi-Tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ, trách nhiệm chung của các cấp, ngành, đặc biệt xác định người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp thuộc TP Hà Nội chịu trách nhiệm về công tác cải cách TTHC trong cơ quan, đơn vị mình, từ đầu năm đến nay, TP Hà Nội đã đưa vào thực hiện rà soát, đánh giá tổng cộng 382 TTHC.
Tin liên quan
Trong đó, lĩnh vực tài chính có 53 TTHC, lĩnh vực kế hoạch - đầu tư 120 TTHC, lĩnh vực giáo dục - đào tạo 82 TTHC, lĩnh vực Ban Quản lý các khu CN&CX 62 TTHC, lĩnh vực ngoại vụ 9 TTHC, lĩnh vực xây dựng 56 TTHC.
Qua rà soát, đánh giá, đáng chú ý kết quả đã có 87 TTHC được đề xuất đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 22,7%. Đồng thời, TP tiếp tục thông qua phương án đơn giản hóa 19 TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 Người dân tra cứu thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa UBND huyện Gia Lâm
Trên cơ sở kết quả rà soát, TP đã thực hiện công tác chuẩn hóa TTHC và thực hiện công bố TTHC. Trong 6 tháng đầu năm 2021, TP ban hành 11 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thanh tra, Công thương, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Nội vụ. Trong đó, công bố 254 danh mục TTHC, thay thế 14 TTHC, bãi bỏ 175 TTHC. Tính đến ngày 10/6/2021, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc TP là 1905 TTHC, trong đó cấp sở, cơ quan tương đương sở là 1525 TTHC; cấp huyện là 272 TTHC; cấp xã là 108 TTHC. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công TP đạt trên 1 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91%.
Cùng đó, TP cũng đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống; đảm bảo 100% TTHC của TP được thực hiện tại bộ phận một cửa; 100% quyết định công bố TTHC sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.