Hà Nội: Gần 500 cán bộ, phóng viên quán triệt Nghị quyết T.Ư 7

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng nay (8/8), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho gần 500 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của TP Hà Nội.

Tại hội nghị, các cán bộ, phóng viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tập trung vào các chuyên đề: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; Tiếp thu ý kiến nhân dân hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo…

Việc quán triệt trên nhằm giúp cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí hiểu rõ các nghị quyết của Đảng để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong nhân dân trên địa bàn Thủ đô.