Hà Nội: Giải quyết chính sách trợ cấp thất nghiệp online

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã có thông báo đến người lao động về thủ tục, trình tự giải quyết bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

 Theo đó, người lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại các Điểm tiếp nhận của Trung tâm thực hiện các bước theo quy trình được niêm yết tại trụ sở và hướng dẫn của cán bộ.
Trường hợp nếu người lao động gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, người lao động gửi theo các địa chỉ tại 15 Điểm tiếp nhận hồ sơ. Người lao động được cán bộ trung tâm hỗ trợ thành phần và thủ tục hồ sơ qua điện thoại, email, zalo.
Sau khi kiểm tra thành phần và điều kiện hưởng, nếu đủ điều kiện người lao động sẽ được nhận giấy biên nhận gửi qua email hoặc zalo hoặc bưu điện (với các hồ sơ sai thông tin, thiếu điều kiện, người lao động sẽ được cán bộ trung tâm hướng dẫn bổ sung).

 Người lao động làm thủ tục hưởng chính sách trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh.
Đối với người lao động thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng: Người lao động đến trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm tại các Điểm tiếp nhận của Trung tâm, thực hiện các bước theo quy trình được niêm yết tại

trụ sở và hướng dẫn của cán bộ. Cán bộ tiếp nhận, ký xác nhận vào phụ lục thông báo kèm theo Quyết định hưởng TCTN của người lao động.
Trường hợp người lao động đề nghị được thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo hình thức gián tiếp qua hòm thư điện tử (qua email), người lao động gửi thông tin tờ Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (biểu mẫu số 16/Thông tư số 28/2015/TTBLĐTBXH được đăng trên Website Trung tâm: “vieclamhanoi.net”; hoặc được tải trên mạng internet, gửi theo hình thức file ảnh chụp sau khi người lao động đã ký nhận). Yêu cầu của người lao động được xác nhận khi có email trả lời trên hòm thư điện tử của Trung tâm.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, người lao động phải gửi bản chính theo đường bưu điện để Trung tâm lưu hồ sơ theo quy định (gửi về địa chỉ Điểm tiếp nhận hồ sơ); hoặc nộp vào ngày hẹn khai báo tiếp theo (nếu vẫn trong thời gian hưởng TCTN còn phải đến thông báo tìm kiếm việc làm).