Hà Nội: Giao lập Nhiệm vụ và hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4

Vũ Lê
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5223/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện lập Nhiệm vụ và hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4 đoạn từ quốc lộ 32 đến hết cầu Hồng Hà, tỷ lệ 1/500 tại các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh.

Theo đó, UBND TP giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chủ trì, phối họrp cùng UBND các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện lập Nhiệm vụ và hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 đoạn từ quốc lộ 32 đến hết cầu Hồng Hà, tỷ lệ 1/500 tại các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh theo các quy định pháp luật hiện hành, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định để trình UBND TP xem xét quyết định phê duyệt.

 Hướng tuyến đường Vành đai 4 đi qua các tỉnh và TP Hà Nội.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố và những đơn vị liên quan rà soát, thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức lập Nhiệm vụ và hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 đoạn từ QL32 đến hết cầu Hồng Hà, tỷ lệ 1/500 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các sở, ngành, UBND huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh và những đơn vị thuộc TP có trách nhiệm phối hơp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện theo quy định.

Liên quan đến dự án đường Vành đai 4, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 20/12/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Dự án) đã có trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021. Việc triển khai Dự án nhằm mục tiêu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc.

Để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án vào kỳ họp tháng 5/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND TP Hà Nội tiếp thu các ý kiến, làm việc với các địa phương có liên quan để điều chỉnh phạm vi, quy mô đầu tư các dự án thành phần; trong đó tỉ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP không quá 50% tổng mức đầu tư theo đúng quy định.

Các địa phương cần có nghị quyết của HĐND hoặc văn bản của thường trực HĐND về việc chấp thuận triển khai Dự án (trường hợp thường trực HĐND có văn bản, trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi phải có nghị quyết của HĐND). Trước ngày 25/12/ 2021, UBND TP Hà Nội có Tờ trình Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư để tổ chức thẩm định. Bộ Kế hoạch & Đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục thẩm định sau khi có Tờ trình của UBND TP Hà Nội, bảo đảm tiến độ trình Bộ Chính trị, Quốc hội...