Hà Nội hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 124/CTr-UBND về hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp mũi nhọn có chất lượng và sức cạnh tranh cao; sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2012-2015.

Theo Chương trình này, Thành phố phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng bình quân 12-13%/năm; Cơ cấu công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 41-42% (trong đó, công nghiệp chiếm 31-32%) năm 2015 trong tổng giá trị GRDP của Thành phố.

Phấn đấu để Thành phố có nền công nghiệp hiện đại, phát triển công nghiệp dựa trên nền tri thức, trình độ khoa học công nghệ và nguồn nhân lực có trình độ cao; trở thành Trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước, phát triển công nghiệp gắn với khoa học công nghệ, hình thành các Trung tâm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm sản phẩm mới, tạo nên các sản phẩm chất lượng có giá trị cao, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn tiên tiến trên Thế giới. Gắn sản xuất với tiêu dùng, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và thay thế hàng nhập khẩu.
 
 
Hà Nội hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực - Ảnh 1
Ảnh minh họa/ Internet

Đối tượng hỗ trợ của Chương trình gồm các doanh nghiệp có sản phẩm các lĩnh vực như: Cơ khí chế tạo; Điện tử, viễn thông và CNTT; Sản phẩm từ công nghệ mới; Các sản phẩm được UBND Thành phố công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực (có hiệu lực trong thời gian được công nhận); Các doanh nghiệp thuộc “danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển” và các sản phẩm thuộc “danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích được phát triển” theo quy định tại Quyết định 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Các doanh nghiệp và sản phẩm thuộc danh mục “các ngành và sản phẩm công nghiệp mũi nhọn” theo quy định tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND TP Hà Nội.

Theo Chương trình, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về tài chính (hỗ trợ lãi suất vay sau đầu tư; hỗ trợ một phần kinh phí vé máy bay, kinh phí thuê gian hàng cho các doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước). Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ về khoa học và công nghệ; về xúc tiến thương mại,…