Hà Nội hoàn thành 2/3 dự án xử lý nước thải làng nghề

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn TP mới có 3 dự án xử lý nước thải làng nghề tại huyện Hoài Đức, nhưng 1/3 dự án vẫn chưa có nhà đầu tư đăng ký.

Việc thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực xử lý nước thải làng nghề hiện vẫn gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh minh họa
Đến nay, đã có 2 dự án xử lý nước thải hoàn thành, đưa vào sử dụng là: Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà, xã Dương Liễu, công suất 20.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư dự án 333 tỷ đồng; Nhà máy xử lý nước thải xã Sơn Đồng, công suất 8.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư 231 tỷ đồng.
Dự án còn lại Nhà máy xử lý nước thải Vân Canh, công suất 4.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư dự kiến 139,9 tỷ đồng, hình thức đầu tư xã hội hóa, nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư đăng ký.
Liên quan đến hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013 của HĐND TP quy định: Được ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí để xây dựng công trình trạm xử lý chất thải đầu mối của khu thu gom xử lý chất thải tập trung; khu tập kết chất thải rắn. Các chi phí còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
Trong đó, mức hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng/dự án (quy định tại Quyết định số 6230/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND TP phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020). Mức hỗ trợ khá thấp so với suất đầu tư là một trong những nguyên nhân khiến việc thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực xử lý nước thải tại các làng nghề gặp khá nhiều khó khăn.
Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề xảy ra ở các dạng phổ biến. Ô nhiễm nước tại các làng nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, nước thải được đổ trực tiếp ra hệ thống cống rãnh chung hoặc thải ra sông, hồ. Ô nhiễm không khí gây bụi, mùi, tiếng ồn; ô nhiễm chất thải rắn do tái chế nguyên liệu (nhựa, kim loại...) hoặc do bã thải của các loại thực phẩm chế biến, các loại rác thải thông thường.
Trước tình trạng trên, ngày 31/8/2017, UBND TP đã ban hành Quyết định số 6136/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, trong đó tiếp tục xác định: Bố trí kinh phí từ ngân sách xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề .
Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ, nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND TP, vì vậy, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ tham mưu TP quy định cụ thể mức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế.