Hà Nội: Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

An Thanh - Duy Khánh - Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội 13 của Đảng sẽ bắt đầu từ 25.1.2021 và kéo dài tới hết ngày 2.2.2021 tại Hà Nội. Hội nghị T.Ư 14 đã thống nhất cao với các tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến chương trình, nội dung Đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và khẳng định tinh thần chung là phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự Đại hội.