Hà Nội: Huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh

D. Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 19/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3612/UBND-KT về việc triển khai tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tuyên truyền, giới thiệu về trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) tại địa chỉ vandongxahoi.mattran.org.vn; kêu gọi, vận động hội viên, đoàn viên của tổ chức và các tổ chức thành viên tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố và hệ thống thông tin cơ sở triển khai tuyên truyền, giới thiệu về trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai hưởng ứng, tuyên truyền, giới thiệu về trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và người dân tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; chung tay cùng chăm lo, hỗ trợ cho nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần