Hà Nội: Khắc phục yếu kém trong quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh

Khang Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 7955/VP-KT yêu cầu sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 1/6/2017, của UBND TP về khắc phục các hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trên địa bàn.

Theo Công văn, UBND TP Hà Nội nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 1/6/2017, của UBND TP về khắc phục các hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển trên địa bàn.
Về việc trên, UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định hiện hành và nội dung văn bản nêu trên, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, dự thảo văn bản của UBND TP kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm công tác phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ; triển khai nội dung theo đúng chỉ đạo của UBND TP tại Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 về việc ban hành “Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố” và Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND TP về khắc phục các hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển trên địa bàn.