Hà Nội: Khẩn trương xây dựng đề án khám sức khỏe cho người dân

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã đề nghị Sở Y tế sớm xây dựng đề án khám sức khỏe cho người dân.

Hiện tỷ lệ người dân được quản lý sức khoẻ tại Hà Nội vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu của Chương trình 08-Ctr/TU đặt ra. (Ảnh: TTYT HBT).
Hiện tỷ lệ người dân được quản lý sức khoẻ tại Hà Nội vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu của Chương trình 08-Ctr/TU đặt ra. (Ảnh: TTYT HBT).

Đây là một phần nội dung Thông báo Kết luận của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 08-Ctr/TU của Thành ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo đó, tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy (Chương trình) năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đã ghi nhận những kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình với 9/27 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022; có 14/27 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Đồng thời, hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo đúng Quy chế, tổ chức họp giao ban định kỳ; thường xuyên đôn đốc các sở ngành, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng nhìn nhận và đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số thành viên Ban chỉ đạo chưa sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; việc triển khai, phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến xã hội hóa đối với các dự án bệnh viện thiếu đồng bộ giữa các đơn vị, chậm tiến độ so với Kết luận của Ban chỉ đạo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 08-Ctr/TU phát biểu tại Hội nghị 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 08-Ctr/TU phát biểu tại Hội nghị 

Đồng thời, việc tổ chức làm việc với các chủ đầu tư dự án bệnh viện ngoài công lập, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án chưa đạt kết quả, chưa có giải pháp cụ thể, giải quyết dứt điểm tình trạng chậm triển khai dự án; Việc tổ chức làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành chủ quản các bệnh viên trên địa bàn TP về việc điều chuyển, tiếp nhận các bệnh viện theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chưa được triển khai quyết liệt...

Hiện còn 3/27 chỉ tiêu còn gặp nhiều khó khăn, không hoàn thành kế hoạch năm là: Số giường bệnh/vạn dân; Tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe; Tuổi thọ bình quân. Có 1 chỉ tiêu chưa triển khai, chưa đánh giá kết quả là tỷ lệ trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tham gia chương trình sức khỏe học đường.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP; các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ đã nêu-đặc biệt tập trung một số nội dung trọng tâm gồm: Chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thuộc Chương trình số 08-CTr/TU để chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2023.

Nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chương trình; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách liên quan đến Chương trình để tạo sức lan tỏa; Rà soát lại các cơ chế, chính sách, hoàn thành việc xây dựng cơ chế chính sách bổ sung.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các thành viên Ban Chỉ đạo, vai trò tham mưu, thực hiện của Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình đạt hiệu quả. Duy trì các cuộc giao ban định kỳ và các cuộc họp chuyên đề giữa Ban chỉ đạo Chương trình với các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc được giao, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Sở Y tế chủ trì, tiếp tục, khẩn trương tham mưu UBND TP chỉ đạo, tổ chức làm việc với các bộ, ngành có cơ sở y tế đóng trên địa bàn TP để thực hiện bàn giao cho TP Hà Nội quản lý; Xây dựng đề án khám sức khỏe cho người dân, báo cáo UBND TP (có thể nghiên cứu tổ chức thí điểm tại một số địa phương)...

Các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát, hoàn thành thủ tục đầu tư thực hiện các dự án theo phân cấp đã có trong danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của  Chương trình.