DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Hà Nội khảo sát Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính

Thủy Tiên
25-10-2021 20:29
Kinhtedothi – Từ nay đến cuối năm 2021, UBND TP Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát, đo lường Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP.
Tin liên quan
  • Hà Nội tăng 19 bậc Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính Hà Nội tăng 19 bậc Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính
UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND (ngày 21/10) về việc đo lường Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP năm 2021. 
 Ảnh minh họa. 
Thông qua kết quả đo lường Chỉ số hài lòng, các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục có những giải pháp mới mang tính đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức. 
Theo kế hoạch, đối tượng khảo sát là cá nhân, người đại diện tổ chức trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị. 
Việc khảo sát sẽ tiến hành ở 20 Sở, cơ quan tương đương Sở, 30 quận, huyện, thị xã; bắt đầu từ tháng 10/2021 và tổng hợp, báo cáo UBND TP trước ngày 31/12/2021. 
Về số lượng mẫu, đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở là 1.250 phiếu; UBND các quận, huyện, thị xã là 4.800 phiếu. Căn cứ vào kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19, TP sẽ triển khai khảo sát qua Bưu điện và tại Bộ phận một cửa. 
UBND TP giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì triển khai Kế hoạch khảo sát. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đảm bảo việc khảo sát theo đúng yêu cầu, tiến độ. Trên cơ sở kết quả khảo sát, tham mưu UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có biện pháp để nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các chỉ số còn thấp. 
Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, năm 2020, kết quả chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Hà Nội đạt 85,15%; tăng 5,06% so với năm 2019 (80,09%), xết thứ 33/63 tỉnh, TP và tăng 19 bậc so với năm 2019.